ClinicSBB Plastik ve Estetik Cerrahi+90 532 500 05 80- Google Maps

لایه برداری کربن

چه کسی می تواند لایه بررداری کربن را استفاده کنند؟

هر کسی که می خواهد پوستی جدید داشته باشد یا از منافذ پوستی، پوست خسته، لکه های پوستی، چین و چروک های پوست خود شکایت می کند و کسانی که می خواهند پوست خود را دوباره جوان کنند، می توانند از این روش استفاده کنند.

پس از روش لایه برداری کربن چه مواردی پیش می آید؟

  • به مدت خیلی کم پس از انجام فرآیند ممکن است محل درمان ورم کند.
  • اثری از انجام فرآیند بعد از لایه برداری بر روی پوست مشخص نخوهد بود البته امکان دارد که محل های مورد درمان قرار گرفته لکه های صورتی را نمایان کنند که این حالت بعد از چند ساعت از بین خواهد رفت.
  • بیمار می تواند بعد از این روند به زندگی روزانه خود بازگردد.
  • حمام داغ نباید در همان روز انجام شود.
  • کرم ضد آفتاب باید استفاده شود.

carbonpeeling

لایه برداری کربن، Q-Switched Nd : این روش با استفاده از لیزر YAG انجام می شود. با استفاده از روش لایه برداری کربن برای درمان لکه های پوست، ضایعات کاهش یافته و ظاهری جوان به دست می آید. قبل از استفاده از لیزر، راه حل لایه برداری کربن ، با هدف افزایش کارایی لیزر از نظر رنگ بر روی سطح پوست اعمال می شود. هنگامی که کرم کربنی بر روی پوست به مدت 15 تا 20 دقیقه نگهداری می شود، از طریق منافذ جذب می شود، فرایند افزایش رنگ می تواند به آسانی بر روی پوست و داخل منافذ انجام شود.

با تکنولوژی پیشرفته، کربن پیلینگ تبدیل به یک جایگزین محبوب برای بیمارانی شده است، که از روش های درمان مانند درمابراشن می ترسند.

لایه برداری کربن می تواند در 10 جلسه در فواصل یک هفته ای بسته به تغییر شکل پوست انجام شود. روش لایه برداری کربن که اثر آن در یک زمان کوتاه مشخص می شود، اثرات جانبی ندارد.